Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

 ÚJ INFORMÁCIÓK A 2023/2024 nevelési évre!!!!

szuloi-tajekoztato-az-etkezes-megszervezeserol-2021-22-docx


2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,vagy akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
d) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
e) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 13o %-át.
           2024 január 01.,-től ez az összeg: nettó 230.649 Ft/ fő

A kedvezményt a szülőnek kell benyújtani az intézményben.
A kedvezmény indokaként csak egy pontot jelölhet be a kérelmező.
A Nyilatkozatot az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tölti ki a szülő, ami 1 évre  szól!!!

A szülőnek kell figyelemmel kísérnie az egy év leteltét, és új nyilatkozat beadásával kell igényelnie a kedvezményt a következő nevelési évre!!!

Az Igénylőlapok letölthetők honlapunkról/ Letölthető dokumentumok  menüpontunkban/