Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai jelentkezések 2024/2025-letölthető jelentkezési lappal

Óvodai jelentkezések 2024/2025-letölthető jelentkezési lappal

2024/2025 nevelési évre

BEIRATKOZÁS: 2024.04.24-25. 8:00- 16:00 óra között

ovodai_beiratkozas_plakat_240201_a2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP 2024/2025:

letölthető:

ovodai-jelentkezesi-lap-2024.docx

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2023. június 5-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, mely letölthető itt a honlapunkon, vagy a www.debrecen.hu oldalról.

A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású óvoda közül. A három megjelölt óvoda sorrendje egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézménynek kell elektronikusan elküldeni 2024. február 16-ig. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2024. március 10-ig

SZERETETTEL VÁRJUK GYERMEKÉT 2024 szeptemberétől AZ ÓVODÁNKBAN!

Óvodánk 5 csoportja , - szeptembertől- csoportonként kb. 5-7 óvodát kezdő gyermeket tud fogadni, az iskolába menő gyermekeink helyére!

A szülők csoport-választási kéréseit megpróbáljuk a lehetőségeinkhez mérten  teljesíteni!

Ismerje meg csoportjainkat, óvodánk adottságait és óvodásaink mindennapjait itt, a honlapunkon! :-)

Kívánunk eredményes, sikeres óvodaválasztást valamennyi családnak!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza